Watershow

מופע צף על נהר הויסלה בפולין

Watershow | בכורה: 1999, פסטיבל פטה, גדנסק, פולין

המופע Watershow עלה על נהר הויסלה בפולין. המופע צף על הנהר וניתן היה לצפות בו לאורך קילומטרים משתי גדותיו. מופע זה היה הניסוי הראשון של קליפה ביצירת מופעים צפים וממנו התפתח מאוחר יותר המופע דאוס אקס מאכינה, שפתח את פסטיבל ישראל על מימי האגם בגן הבוטני בירושלים. 


Top