fbpx

Watershow (1999)

המופע Watershow עלה על נהר הויסלה בפולין. המופע צף על הנהר וניתן היה לצפות בו לאורך קילומטרים משתי גדותיו. מופע זה היה הניסוי הראשון של קליפה ביצירת מופעים צפים וממנו התפתח מאוחר יותר המופע דאוס אקס מאכינה, שפתח את פסטיבל ישראל על מימי האגם בגן הבוטני בירושלים.

בכורה: פסטיבל פטה, גדנסק, פולין, 1999