22.9.22

LOG OUT

יום שלישי, 20:30

אנו בוחרים להציג את LOG OUT בתקופה בה נדמה שהגוף האנושי כמו שאנחנו מכירים אותו מגיע לקיצו. אנו מנסים לחזור אל הקדום, אל הפרימיטיבי, אל הבסיסי. 

חבורה של פרפורמרים משליכים את עצמם אל רצף של התמודדויות פיזיות קיצוניות המתקיימות במיפגש בין גוף לבולי עץ, בחוקיות תובענית אך נסתרת. הם גוררים אותם, מטיחים אותם, מוסרים אותם, עומדים עליהם, מתחמקים מהם, מחככים אותם כנגד הגוף וכנגד הרצפה, מנסים למצוא שיווי משקל, היצירה נעה בין העדין והגס, בין הפיוטי לבין האלים, בין המתחשב לזדוני, בין אנוכיות לשיתוף פעולה. הגוף ובולי העץ חוזרים להיות גושים של נפח, משקל וטקסטורה, שבים להיות חומרי גלם.

הפרפורמרים (קזויו שיונוירי, דרור ליברמן, נועם בן ישראל), מתקיימים במרחב דיסטופי, החוקיות המאפיינת אותו לא ברורה עד הסוף, רק ניכר שהמרחב מרוקן ממשמעות. רצף של פעולות חסרות פשר הנעות במרווח שבין משחק לעבודה, עם רמת סיכון העולה כל הזמן. 

זה עולם שיש בו ברוטליות אבל אין בו אכזריות, תחושת הסכנה המרחפת מעל הכל, נובעת מקלות הדעת של הפרפורמרים ביחס לחייהם שלהם, ומציעה פרשנות אסתטית חדשה למושג החיות, לקיום הגופני, ותפקידם של כל אלה בעידן רווי תהפוכות.

 

קונספט, כוריאוגרפיה, עיצוב במה ואובייקטים: קזויו שיונוירי ודרור ליברמן

רקדן יוצר ושותף ליצירה: נועם בן ישראל

מופיעים:  קזויו שיונוירי, דרור ליברמן, נועם בן ישראל

דרמטורגיה: עידית הרמן

עיצוב תאורה: יניר ליברמן 

ניהול הצגה: רפאל האוגס/אורין יוחנן

 

היצירה נוצרה בתמיכת משרד התרבות וקרן רבינוביץ

 

תאריכים נוספים