אובון

העלאת נשמותיהם של שלושה אבות בהשראת אובון היפני בו חוזרות נשמות המתים לבקר את משפחותיהם.

אובון | בכורה: 

"כמו אפר שעף ברוח, שמתפזר בעולם, מהרגע שבו הוא פוזר, הוא כבר לא ישוב לעולם להיות מה שהיה קודם.. "

מתוך ריקנות אבדן אבותינו נולד אירוע שמזמין אותם לבקר אותנו.

לפי האמונה היפנית בודהיסטית לצורך שחרור הנשמה, יש להזמין את המתים לחיק משפחתם, לרקוד, לכבד ולכוון את דרכן חזרה לעולם המתים. 

| יצירה, ביצוע ועריכת פסקול: קזויו שיונורי ועמית בר-עם | ייעוץ אומנותי: עידית הרמן, דימה טולפנוב. היצירה הופקה בתמיכת תאטרון קליפה.


Top